David Gerstein

האמן דוד גרשטיין קבע מספר דגשים עבור האתר החדש – מראה נקי ומוקפד, בולטות לעבודות, נוחות התמצאות / ניווט באתר
אנחנו יישמו את החזון בהקמת האתר לסטודיו.