מאיר טרייד

גוף המתמחה בביצוע עסקאות טרייד ללקוחות המעוניינים לרכוש רכב וולוו חדש ובבעלותם וולוו מרכישה קודמת או כלי רכב אחר.

מסגרת העבודה בוצע אפיון למבנה האתר תוך שימת דגש על אופן הצגת כלי הרכב וולוו והוקם אתר חדש להצגת מגוון הרכבים.